Begrafenisverzekering

De kosten die een begrafenis met zich meebrengt lopen al gauw in de duizenden euro’s en met behulp van een begrafenisverzekering kunt u voor een juiste dekking van deze kosten zorgen. Hoe hoog de kosten van een begrafenis exact zijn is mede afhankelijk van de locatie waarop u begraven wilt worden, want grafkosten verschillen namelijk sterk per regio. Daarnaast is de ene begrafenis de andere niet en zullen de te maken kosten dus een stuk lager liggen op het moment dat u ervoor kiest het eenvoudig te houden, in tegenstelling tot een zeer uitgebreide uitvaart.

Met de begrafenisverzekering kunt u er zowel voor kiezen om hoge als lage kosten te dekken. U kunt bij verzekeraars exact zien wat u mag verwachten voor een bepaald verzekerd bedrag en op die manier kunt u dus ook een goede inschatting maken of u de dekking uit wilt breiden of juist niet. U zult gaan zien dat het vergelijken van begrafenisverzekeringen van aanzienlijke waarde is, want het zal u goed inzicht gaan geven in deze markt en het vergroot uw kansen op de best mogelijke verzekering.

Vergelijken van begrafenisverzekeringen

Bij het vergelijken van begrafenisverzekeringen kunt u kijken naar de mogelijkheden die u door verzekeraars worden geboden. Het aanbod van verzekeraars is namelijk erg divers en zo kan het heel goed zijn dat de dekking die u wenst niet door iedere verzekeraar aangeboden wordt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u wenst dat uw begrafenisverzekering ook gratis dekking biedt aan uw minderjarige kind(eren). En zo zijn er nog een aantal andere facetten binnen de uitvaartverzekering waarin verzekeraars zich van elkaar weten te onderscheiden. Niet in de laatste plaats is er natuurlijk ook nog de premie die aan u als verzekerde wordt doorberekend. Deze kan bij de ene verzekeraar beduidend hoger uitvallen dan bij de ander, dus ook dat verdient uw aandacht.

Begrafenisverzekering premie

Voor de begrafenisverzekering dient u natuurlijk een premie te betalen. In de meeste gevallen zal dit een maandelijks te betalen premie zijn, maar bij de meeste verzekeraars heeft u ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen de premie niet maandelijks te voldoen, maar deze eenmalig in zijn geheel te voldoen. Dit wordt de koopsom begrafenisverzekering genoemd en hierbij hoeft dus slechts eenmalig premie te worden betaald aan de verzekeraar. Uiteraard gaat het hierbij dan vaak wel direct over een flink geldbedrag en het kiezen van deze optie zal dan ook niet voor iedereen weg zijn gelegd. Daarnaast is het ook zo dat de optie tot een koopsom niet door alle verzekeraars wordt aangeboden, dus hier dient u ook op te letten in het geval u hierin interesse mocht hebben. Als dat niet het geval is, dan betaalt u gewoon maandelijks uw premie voor de begrafenisverzekering. Hoe hoog deze uiteindelijk voor u zal zijn wordt onder meer bepaald door de leeftijd die u als verzekerde heeft, en daarnaast natuurlijk ook de gekozen dekking. De samenstelling van uw begrafenisverzekering zal dus ook erg bepalend zijn voor het premiebedrag.